Оформлення договорів оренди землі та їх подовження

Якщо власник землі не має наміру тимчасово використовувати земельну ділянку самостійно, він може передати земельну ділянку іншій особі на правах оренди.

Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Право користування земельною ділянкою на правах оренди оформляється шляхом укладення договору оренди землі.

Договір оренди землі повинен включати істотні умови, визначені чинним законодавством України.

Термін дії договорів оренди в нашій країні визначається за погодженням сторін, але не може перевищувати 50 років.

Право оренди підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Оформлення договору оренди забезпечить користувачу законне тимчасове користування чужою земельною ділянкою.

Також спеціалісти здійснюють контроль за сплатою орендних платежів, обґрунтування необхідності перерахунку розміру орендної плати.

Асоціація «Земельна спілка України» надає послуги на території всієї України. Щоб дізнатися вартість послуги та детальну інформацію, телефонуйте +38 044 384 08 66 або +38 044 384 08 68.